För medlemmar

Brf. Valkyrian 7

Hälsingegatan 10

Anslagstavlan

Föreningens anslagstavla finns i entrén i gatuhuset. Där finner du meddelanden från styrelsen och där kan du själv sätta upp ett anslag, till exempel om du vill informera att du ska ha fest.


Föreningens brevlåda

Föreningens brevlåda är vit och finns i gårdshusets entré. Här kan du lämna meddelanden till Styrelsen, motioner inför årsmötet eller andrahandsuthyrningsblanketter. Adressen är:


Brf Valkyrian 7

Hälsingegatan 10

113 23 Stockholm


Garageplats

I föreningen finns 7 garageplatser som hyrs ut av föreningen till de boende i fastigheten. Du kan inte överlåta din garageplats när du säljer din bostadsrätt. Är du boende i huset och vill ställa dig i kö för plats i garaget skickar du en intresseanmälan för garageplats till styrelsen.


Cyklar och barnvagnar

Plats för cyklar och barnvagnar finns också i garaget. För barnvagnar är det platserna omedelbart till vänster i garaget som gäller.


Sopor

Sopnedkast finns på gården vid porten till gathuset, sopnedkast på våningsplan är ej i drift. Inga grovsopor får kastas i sopnedkastet, det orsakar stopp i sopkarusellen och är väldigt dyrt att åtgärda!


Vi vill gärna bidra till en bättre och renare miljö och har därför installerat matavfallssortering för hela huset. Detta görs i papperspåsar som tillhandahålls av Stockholm Vatten och Avfall (styrelsen kommer att se till att det alltid finns påsar). Ni får även en behållare för påsen att förvara under köksbänken. När ni ska slänga påsen lägger ni den i något av de bruna kärlen som kommer att finnas nere i garaget, bredvid toaletten. Er behållare och påsar hämtar ni nere i garaget, bredvid föreningens lokal (längre in i garaget). Just nu ligger de i ett av de stora bruna kärlen. Påsar finns i kartongerna bredvid. Ett tips är att använda dubbla papperspåsar om ni ofta har "blött" matavfall som t.ex. kaffefilter. Alternativt, lägg lite hushållspapper i botten. Påsen ska inte fyllas till bredden då man ska kunna rulla ihop toppen innan man slänger.


PETflaskor, returburkar, glas, batterier, kartonger och tidningar återvinner du vid källsorteringsstationen vid Odenplans tunnelbanestation, uppgången Karlbergsvägen, eller på Dalavägen norr om Vanadisvägen. ICA Dalastan i hörnet Frejgatan/Dalagatan tar också emot returburkar och PETflaskor.


Har du kläder eller mindre föremål eller böcker du vill bli av med kan du lämna dem på närliggande Myrorna på Norrtullsgatan eller Stadsmissionen på Hagagatan 3. För återvinningscentraler se stockholmvatten.se


Säkerhetsdörrar

Som bostadsrättshavare har du möjlighet att installera gallergrind eller säkerhetsdörr, som du bekostar själv. Vill du byta ytterdörr är kravet att den har samma utseende och färg som övriga ytterdörrar i din trappuppgång. Kontakta styrelsen och informera om vilken dörr du tänkt installera innan arbetet påbörjas. Under 2015 bytte ett stor antal medlemmar till säkerhetsdörr.


Bor du i hyreslägenhet kan du ansöka om att få din dörr utbytt av föreningen. Du får betala extra för detta genom att en avgift läggs till din hyra. Ta kontakt med styrelsen för mer information.


Ventilation och inomhustemperatur

Vårt hus har mekanisk frånluftsventilation. Stora skillnader på utomhus- och inomhustemperatur ger bra luftcirkulation. Vill du vädra så öppna fönstren helt under en kort stund för att snabbt byta ut luften. Har du för varmt i rummet är det bästa att du ställer ner värmen genom att reglera radiatorns termostat. Har du för kallt i lägenheten kan du börja med att lufta av dina element. Kvarstår problemet kontaktar du Styrelsen.


Gården

Gården totalrenoverades 2009 och det är vårt gemensamma ansvar att ta hand om den på bästa sätt. På gården finns utemöbler med plats för 10 och en grill som är till för alla medlemmar. De som använder grillen kan med fördel tömma den före användning, genom att ställa hinken under grillen och föra stålspaken fram och tillbaka. På så sätt blir inte grillen full av aska, vilket även ger en bättre grillupplevelse.


Istappar

Föreningen har snöröjningsavtal med Dimson som ansvarar för att våra tak är istappsfria och säkra att passera under. Om du upptäcker farliga snömängder eller istappar, kontakta styrelsen.


Tvättstugan

I tvättstugan finns två stora tvättmaskiner (införskaffade 2016), torktumlare, torkskåp och mangel. Om någonting går sönder, anmäl det direkt till styrelsen och sätt upp en lapp på maskinen. Lämna tvättstugan i det trevliga, rena och fräscha skick du själv uppskattar att finna den!


Tvättiderna är:

07:30-10.30

10:30-13:30

13:30-16:30

16.30-19.30

19.30-22.00


Det är inte tillåtet att färga tvätt i tvättstugans maskiner. Stålbyglar i vissa plagg (t ex behå eller korsett) kan lätt lossna och ta sönder tvättmaskinerna. Därför ska du tvätta sådana kläder i särskilda tvättpåsar som du köper själv.


Vid akut fara, brand eller personskada ring 112


Akut felanmälan

Vid akut vattenskada i fastigheten eller i din hyreslägenhet kontakta

Dygnet på telefon 08-18 70 00


Vid akut gasläcka kontakta

Stockholm Gas på telefon 020-44 11 00 (dygnet runt)


Felanmälan av tvättstuga

Fel på tvättmaskiner, torktumlare samt annan utrusning i tvättstugan anmäls till styrelsen.


Stopp i sopnedkast

Kontakta styrelsen.


Felanmälan av hiss

Fel på hiss anmäls till Styrelsen. Se till att alltid stänga gallergrind och dörr ordentligt, utan att smälla i det ekande trapphuset. För allas trevnad, tryck även ner hissen efter användandet. Stora möbler är förbjudet att transportera i hissen.


Trivselregler


I vår bostadsrättsförening ser vi tillsammans till att det är enkelt och trevligt att bo på Hälsingegatan 10. Både för hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Förutom föreningens stadgar, som alla bostadsrättsinnehavare ska känna till, finns det också trivselregler som hjälper oss att hålla god stämning i huset.


Visa hänsyn

Stör inte grannarna med hög musik, tv-ljud, dammsugning, tvättmaskin och andra höga ljud efter klockan 22. Har din bostad endast undergolv och ingen parkett eller linoleummatta över är det viktigt att du visar extra hänsyn då dessa golv gör lägenheten mer lyhörd. Vill du ha fest, sätt upp en lapp i trapphuset och förvarna särskilt dina närmsta grannar bredvid, under och över din lägenhet. Om du själv blir störd, knacka på hos din granne och berätta att du är besvärad. Om det inte hjälper kan du kontakta Styrelsen.


Var försäkrad

Du som boende ansvarar för att du har en hemförsäkring. Tilläggsförsäkringen för bostadsrätt behöver dock den enskilde bostadsrättsägaren inte teckna, då föreningens övergripande försäkring omfattar detta. Planerar du att renovera eller bygga om i din bostadsrätt ansvarar du även för att de hantverkare du tänker anlita har en giltig försäkring. Föreningen har som krav att bland annat få in en kopia på entreprenörens försäkring innan din ombyggnad godkänns.


Följ brandföreskrifterna

Barnvagnar, cyklar eller andra föremål får inte förvaras i trapphuset på grund av brandföreskrifterna. Trapphuset är dessutom vår utrymningsväg och ska hållas fri så att både vi och räddningstjänsten lätt kan ta oss fram vid eventuell fara. Brandsläckare finns på bottenvåningen i både gatuhus och gårdshus. Vid användning fattar du släckaren i handtaget, drar ut sprinten och siktar på det som brinner, ”längst ner” på lågorna. Den lilla mätaren på brandsläckaren pekar på grönt område om den är laddad och klar att använda, och vi undersöker detta med jämna mellanrum. Om du noterar att trycket sjunker under denna nivå, vänligen underrätta styrelsen. Det samma gäller om brandsläckaren har använts, då det är viktigt att den återställs.


Källsortera hushållssopor och grovsopor

PETflaskor, returburkar, glas, batterier, kartonger och tidningar återvinner du vid källsorteringsstationen vid Odenplans tunnelbanestation, uppgången Karlbergsvägen. ICA Dalastan i hörnet Frejgatan/Dalagatan tar också emot returburkar och PETflaskor.


Hushållsoporna slänger du ner, väl förslutna i lagom stor plastpåse, i sopnedkastet på gården vid porten till gathuset. Släng inga grovsopor, galgar eller lösa föremål i sopnedkastet. Det orsakar stopp i sopkarusellen och är väldigt dyrt att åtgärda!


Grovsopor

Har du gamla kläder eller mindre föremål eller böcker du vill bli av med som du tycker är synd att slänga kan du lämna dem på närliggande Myrorna, Norrtullsgatan eller Stadsmissionen på Hagagatan 3.


Se http://www.stockholmvattenochavfall.se för mer information.


Hissen och trapphuset

Var aktsam om trapphuset då du bär in och ut möbler i din bostad. Renoverar du eller bär skräp i trapphuset ska du städa efter dig. Tunga, stora föremål så som spisar, sängar eller bokhyllor får inte transporteras i hissen. Var särskilt försiktig med att inte dra föremål över stengolven. Det blir fula repor, och det blir dyrt för dig att reparera! Råkar du eller någon du anlitat skada fastigheten anmäler du detta till styrelsen omgående, och du ska snarast se till att skadan repareras. Kontakta även ditt försäkringsbolag.


Anmäl alltid klotter och skadegörelse till styrelsen.


Tips som minskar din energiförbrukning

Tänk på din vattenförbrukning, låt inte kranen eller duschen stå på i onödan. Använd gärna energisparlampor och släck lyset när du är hemifrån. Du kan också koppla ur din mobiltelefonladdare och datorns nätadapter när du inte använder dem. Apparaterna drar el när de är anslutna till jacket - även om inte datorn eller mobilen är inkopplad! Vädra snabbt genom att öppna upp fönstren en kort stund. Har du fönstret på glänt länge börjar radiatorer och termostater skicka fram mer värme från värmesystemet. Det ger en extra värmeförlust!


Sälja, byta, hyra ut


Inför försäljning

Ska du sälja din bostad informerar du styrelsen om detta och ber din mäklare kontakta föreningens ekonomiska förvaltare BoVera för att få information om fastigheten och överlåtelseprocessen. På BoVeras hemsida finns blanketter för Överlåtelseavtal samt Utträde ur föreningen.


Överlämnande av nycklar och brickor

Vid försäljning skall samtliga nycklar och brickor tillhörande bostadsrätten överlämnas till nya ägaren.


Information om byte för hyresgäster

Som hyresgäst i en bostadsrättsförening har du rätt att byta din lägenhet på samma villkor som i en hyresfastighet. För mer information och ansökningsblanketter kontakta styrelsen.


Andrahandsuthyrning för bostadsrättshavare

Behöver du hyra ut din bostadsrätt måste du alltid ha styrelsens godkännande, se Stadgarna § 17. Hyr du ut din bostad ansvarar du för att din hyresgäst är skötsam och att hyresgästen känner till och följer våra Trivselregler.


Du behöver också se till att styrelsen alltid kan kontakta dig om något inträffar eller om det uppstår en akut situation där du behöver lämna tillträde till din bostad. Som lägenhetsinnehavare ansvarar du för de skador som uppstår i bostaden eller på fastigheten som orsakats av andrahandshyresgästen. Den information som styrelsen skickar ut till sina medlemmar går till dig, och inte till din hyresgäst.


Det är viktigt att du under uthyrningsperioden ser till att du håller dig uppdaterad om vad som händer i föreningen och att du fortsätter att engagera dig i städdagar och föreningsstämmor. Uppfyller du inte dessa villkor kan styrelsen vägra samtycke till andrahandsuthyrningen. Föreningen tar ut en avgift på 10 procent av ett prisbasbelopp (dvs ca 4000 kronor) per år för andrahandsuthyrning. Se mer information i föreningens stadgar.


Du ansöker om att få hyra ut din bostad genom att fylla i blanketten för andrahandsuthyrning som du lämnar i föreningens brevlåda.
KONTAKTA OSS

Brf Valkyrian 7

Hälsingegatan 10

113 23 Stockholm

Brf Valkyrian 7 är en äkta bostadsrättsförening på Hälsingegatan 10 i  Stockholm. Org. nr. 769618-3255

© Copyright 2015. All Rights Reserved.